Namnsdag Asta

Namnsdag idag: Vera, Veronika
Streckgubbar firar namnsdagar

Asta har namnsdag den 27 november

Kvinnonamnet Asta är förmodligen en kortform av Astrid och har använts i Sverige sedan början av 1800-talet. Enligt en annan tolkning härstammar det från det grekiska ordet för stjärna.

Namnet hade en viss popularitet under mellankrigstiden, men har sedan dess inte varit speciellt vanligt. De senaste åren har dock användlingen ökat något igen. 31 december 2004 fanns det totalt 9272 personer i Sverige med namnet, varav 6434 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 55 flickor namnet, varav 15 fick det som tilltalsnamn.

När fyller din vän år?